Office: +94 xxxxxxxxx, Mobile: +94 xxxxxxxxx,

Fax: +94 11 xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.cmb.ac.lk